Som una federació d’associacions i entitats jurídiques, constituïda de manera voluntària i sense cap afany de lucre, que es regeix per la legislació vigent en aquesta classe d’associacions. Les entitats federades mantenen la seva personalitat jurídica pròpia i la seva independència funcional.

Les entitats de col·laboració ciutadana som grups estables que ens hem creat a diferents poblacions catalanes prenent com a bases els objectius i les persones que varen participar com a Voluntaris Olímpics a Barcelona 1992 i que han arrelat a les seves respectives ciutats, i han assentat un tipus de voluntariat totalment diferent al ja existent, alhora que eixampla els seus horitzons i es consolida cada vegada més en el teixit social de l’entorn ciutadà.

Correspon a un tipus de voluntariat cívic, la seva missió és la d’oferir un canal per a la participació a través de la col·laboració en actes cívics, ja siguin organitzats per institucions públiques o com fruit de la iniciativa social.

La celebració dels Jocs Olímpics va ser una fita històrica. Va suposar entre altres coses, la manifestació pública de la disposició de milers de ciutadans a participar, mitjançant el voluntariat, en els assumptes de la seva ciutat i del país.

Els canvis socials que s’han produït en els últims anys han fet sorgir la necessitat d’una participació en els apartats més cívics de la nostra vida quotidiana, no quedant aliens a tot allò que succeeix al nostre voltant.

La federació té com a finalitats primordials.

  • coordinar, secundar i representar les entitats federades, i donar suport a les activitats que aquestes facin per a la promoció del voluntariat dels serveis que els són propis.
  • planificar les actuacions més adients per a la promoció i el desenvolupament del voluntariat, facilitar el contacte entre els membres federats fi d’unificar criteris i aprofitar les experiències comunes.
  • promoure la creació i coordinació de serveis adequats per a la promoció del voluntariat, i la prestació d’aquest serveis: formació bàsica, captació, actes col·lectius, difusió, documentació…
  • motivar i sensibilitzar la societat sobre el voluntariat.
  • ajudar, tant com li sigui possible, la docència i la investigació per poder esbrinar noves formes de coordinació i de treball en la acció voluntària.

Creiem que val la pena treballar per un món més just i solidari; estimen la nostra ciutat i el nostre país; volem conèixer la diversitat de Catalunya; compartim l’ideal del treball voluntari; som responsables i complim el compromís assumit; som persones obertes, respectuoses i universalistes; omplim el nostre temps de lleure amb satisfacció personal i d’equip.

En definitiva, perquè volem col·laborar en la construcció cultural, social, esportiva, ambiental, cívica, lúdica d’una Catalunya que ens acull a tots i sigui de tots.

Realitzar una formació comuna que plantejarà la formació dels voluntaris d’una forma unificada entre les diferents entitats. Formació bàsica obligatòria i formació específica per a cada actuació, de igual manera es formaran les diferents estructures de funcionament interna.

Tanmateix val la pena esmentar que actualment és cada associació la que s’encarrega de dur a terme la formació dels seus voluntaris.

La finalitat de la Federació es promoure el teixit associatiu a les nostres ciutats, fent especial èmfasi en el voluntariat, realitzar intercanvi d’experiències i suport mutu entre les diferents entitats de voluntariat cívic.
Aquest darrer any hem col·laborat en les següents participacions conjuntes:

½ Marató de Terrassa
½ Marató de Mataró
XVI Cursa Popular Intersport a Mataró 11 de setembre
XXXII Cursa Popular del carrer Nou de Girona

Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat