Si necessites suport emocional o psicològic a causa dels fets que estem vivint, pots trucar al:

Telèfon de l’Esperança (servei de 24 hores): 682.900.500


També estan disponibles els telèfons següents per a col·lectius específics:

  • Professionals de serveis essencials: 935 678 856 (de 9.00 a 22.00 h, de dilluns a diumenge)
  • Professionals autònoms: 900 505 805 (de 6.00 a 24.00 h, de dilluns a diumenge). Clau d’accés: AUTONOMS2020
  • Treballadores de la llar i de la cura: 900 505 805 (de 6.00 a 24.00 h, de dilluns a diumenge). Clau d’accés: DOMICILIO2020

Suport per a la prevenció del suïcidi:

  • Telèfon gratuït de prevenció del suïcidi 900.925.555 (operatiu 24 hores al dia durant 365 dies l’any), per atendre específicament les trucades on es presentin ideacions o conductes suïcides, així com aquelles experiències properes.

  • Punt d’atenció a la prevenció del suïcidi, pensat per atendre la família, les amistats i l’entorn laboral de les persones amb risc de suïcidi. Oferirà visites programades des de les instal·lacions de l’espai Barcelona Cuida 934.132.121


Suport específic per a joves i adolescents:

  • Els serveis municipals que tenen cura de la salut mental i emocional de joves i adolescents i les seves famílies també han activat canals telefònics i telemàtics:

  Servei per a Adolescents i Famílies (SAIF):

  • Format pel servei d’escolta i acompanyament per a joves de 12 a 20 anys “Aquí t’escoltem” i pel Centre per a Famílies amb Adolescents, el SAIF, habilita un nou telèfon de contacte per atendre totes les consultes: 601.641.056 Pots enviar-hi un missatge per WhatsApp, de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores, i es posaran en contacte amb tu.  Caldrà que hi indiquis el teu nom, edat, districte de residència i, breument, el motiu de la consulta.

A través dels correus electrònics i telèfons d’aquesta web:
Konsulta’m