Per tal de garantir l’atenció a les dones, infants i adolescents en situació de violència masclista, i a persones del seu entorn pròxim directament afectades es manté obert el SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida).

Horari del SARA durant l’estat d’alarma per la Covid-19:

  • Atenció presencial general: de 9.00 h a 15.00 h de dilluns a divendres (c/ Marie Curie, 16)

  • Atenció presencial d’urgència: de 9.00 h a 13.00 h de dilluns a divendres (c/ Marie Curie, 16) .

  • Atenció telefònica:  de 9.00 ha 15.00 h de dilluns a divendres.

Telèfons: 932.915.910 i 932.915.920

Fora de l’horari d’atenció del SARA us podeu adreçar al Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona – CUESB (c/ Llacuna, 25 – Tel. 900 703 030). El CUESB ofereix atenció durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Telèfon d’urgències gratuït contra la violència masclista (365 dies / 24 hores):

900.900.120

La resta de serveis (PIAD, SAH, SAS, UTEH) estaran tancats al públic fins a nou avís.

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/serveis-datencio/sara